Menu

Tysvær-ungdommen imponerer

Lensmannsbetjent og SLT-koordinator i Tysvær, Frans Gisle Hansen har grunn til å juble for tiden. Den ferske rapporten fra ungdomsundersøkelsen i Tysvær viser fantastiske tall i forhold til sammenlignbare kommuner.

Av admin | 01.02.2007 08:14:20

Undersøkelsen viser at tallet på ungdommer som har prøvd alkohol for første gang har gått ned. Tallet på de som begynner å røyke er også gått ned. I tillegg har svært få tysværungdommer har prøvd narkotiske stoffer. Tallene er alle positive sammenlignet med en lignende undersøkelse gjort i 2003. – Et gjennomsiktig samfunn, ungdom som er flinke til å melde fra til voksne når de ser det går dårligt med andre, god kommuneøkonomi og ressurssterke foreldre er noen av årsakene til de gode tallene, mener Hansen. Foreldrene skryter av at lensmannsbetjenten som er helt nede på grasrota i kontakten med ungdommen. – Eller for å si det på en annen måte; jeg vasser i ungdom. Jeg har delt stilling som lensmannsbetjent og SLT-koordinator i kommunen. Tysvær kommune har bestemt at SLT-koordinatoren skal drive oppsøkende virksomhet, så jeg er ute blant ungdommen hele veien i mitt arbeid, sier Hansen.

Av Magnus Berning | 01.02.2007 kl.08:1