Menu

Tysvær og Bokn slår seg sammen

Fredag ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom Bokn og Tysvær for å slå kommunene sammen. Dermed får kommunene også mer penger fra staten.

Av Egil M Solberg | 27.02.2016 10:49:57

I følge intensjonen vil sammenslåingen skje ved nyttårsskifte 2020.

Tysvær og Bokn er bare en av flere lokale kommuner som ville kunne fått de statlige inntektene strupet med flere millioner kroner i et nytt inntektssystemet. Ved sammenslåingen får kommunene beholde sine inntekter.

Ved en kommunesammenslåing vil kommunene ikke bare få beholde inntektene, de vil i tillegg få statlige omstillingsmidler.

Oversikten som presenteres av nrk.no viser også at Sveio, Sauda, Vindafjord, Bømlo, Stord, Fitjar og Odda alle vil få mindre penger i statlige overføringer dersom de ikke slår seg sammen med andre kommuner.