Menu

Tysvær får 13 vindmøller

Tysvær vindkraft AS har fått konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å sette opp 13 vindmøller i Tysvær. Tysvær fikk først konsesjon i fjor, men vedtaket ble påklagd inn til Olje- og energidepartementet, skriver havis.no.

Av admin | 24.06.2008 13:49:56

I dag kom nyheten at klagene ikke ble tatt til følge, og at Tysvær vindkraft AS får konsesjonen.

Departementet har også gitt Tysvær Vindpark AS konsesjon for å bygge og drive en transformatorstasjon med ytelse 40 MVA og en 66 kV kraftledning fra vindkraftverket til Klovning sekundærstasjon, slik at kraften fra vindkraftverket kan føres inn på det eksisterende overføringsnettet.

I konsesjonen inngår 13 vindmøller som kan gi strøm til 4250 husstander, skriver havis.no.


Publisert av Helge Bro Matland | 24.06.2008 kl.13:4