Menu

Tvinger skolene til kamp mot mobbing

Første august trer nye regler i kraft i forhold til mobbing på skolene. Reglene innebærer at skolene får straff dersom de ikke følger opp konkrete mobbesaker.

Av Egil M Solberg | 11.07.2017 16:44:50

Fra første august trer en ny endring i opplæringsloven i kraft. Lova tilsier at elever og foreldre kan ta direkte kontakt med Fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing.

Allerede en uke etter varsling av skolen kan Fylkesmannen gripe inn og vurdere tiltak mot den aktuelle skolen.

Tvangsmulkt i form av dagbøter kan bli aktuelt ved mistanke om at skoleansatte ikke følger opp mobbingen.