Menu
Kirkens bymisjon

TV-aksjon for Kirkens bymisjon

NRKs TV-aksjon for 2018 er tildelt Kirkens Bymisjon. Aksjonen skal bidra til å skape møtesteder som forandrer liv og skaper tilhørighet. Kirkens Bymisjon Haugalandet har allerede en rekke tiltak.

Av Egil M Solberg | 15.06.2017 20:59:22

– Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap – og får ly for natten, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Aksjonen får temaet «KOM INN»! og inviterer til å skape et mer inkluderende samfunn med flere møtesteder.

Lokalt har Kirkens Bymisjon Haugalandet allerede en rekke tiltak som jobber for nettopp å inkludere og åpne dører for mennesker som står utenfor.

  • Arbeidstrening for drop-ut ungdom
  • skattkammeret som låner ut gratis sportsutstyr
  • akuttovernatting for fattige tilreisende
  • I Jobb-tiltak for rusmiddelavhengige
  • og frivilligsentraler

Dette er bare noe av det mangfoldige arbeidet som drives i dag.

– TV-aksjonen vil gi enkeltmennesker et sted å gå til, mening i hverdagen og tilhørighet, og i tillegg gir den oss muligheten til å påvirke til et rausere samfunn.

– Vi ser hva frivilligheten kan bidra til hver eneste dag, og gleder oss til å ta fatt på verdens største dugnad!”, sier kommunikasjonsansvarlig for Kirkens Bymisjon Haugalandet, Helene Skeie Østhus.