Menu

Trygt å bo i kommunale leiligheter?

284 beboere i kommunale leiligheter i Haugesund var med i kommunens brukerundersøkelse utført i fjor sommer. 43 av disse har svart at de føler seg utrygge eller meget utrygge i forhold til brannsikkerheten i boligene.

Av admin | 23.02.2007 08:13:31

I følge enhetsleder for Bygg- og vedlikehold, Per Ørpetveit, er det nå innledet samarbeid med brannvesenet for å kartlegge brannsikkerheten i de forskjellige leilighetene. Han mener det er trygt å bo i kommunale leiligheter i Haugesund.

Stort sett trygt
– Det er stort sett trygt å bo der, men det er ting å gjøre og vi kunne kanskje ønsket at sikkerheten var enda bedre, sier Ørpetveit. Etter at den mann døde som følge av skadene han pådro seg etter en brann i Olav Aukrust-gate ytret flere beboerne i leilighetene ønske om bedre brannsikring. Ørpetveit innrømmer at det enda ikke er gjort noe konkret, men viser til samarbeidet med brannvesenet og kartlegging av brannsikkerheten i de forskjellige boligene. Det er nå gått et halvt år siden brukerundersøkelsen ble gjort. 

Føler seg utrygge i forhold til kriminalitet
68 beboere svarte i brukerundersøkelsen at de føler seg utrygge når det gjelder kriminalitet tilknyttet til de kommunale boligene. – Dette tar vi seriøst, men dessverre klarer vi ikke å skape den tryggheten som disse beboerne bør ha, sier Ørpetveit. Nå håper han politikerne tar brukerundersøkelsen seriøst og at det blir satt fokus på de tingene som bør bedres.

Trenger mer penger
– Det er ikke noe nytt at vi ber om mer penger, spesielt til å bedre brannsikkerheten i leilighetene, sier Ørpetveit.

Av Magnus Berning | 23.02.2007 kl.08:1