Menu

Trygdesvindel for 22 millioner

Til sammen 88 personer er anmeldt for trygdesvindel i Rogaland i 2016. Mest svindel er det av stønader som skal hjelpe folk i arbeid. I alt er det unndratt 22 millioner kroner i løpet av året.

Av Egil M Solberg | 31.01.2017 11:04:02

Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) topper statistikken. Stønadene skal hjelpe brukere å komme i arbeid.

Hele 79 personer er anmeldt for svindel av disse stønadene for til sammen 15,8 millioner kroner. Svært mange av de anmeldte har vært i jobb uten å melde i fra til NAV.

Den største saken på landsbasis er fra Rogaland og gjelder svindel av 4,1 millioner kroner. En legen, som var fratatt autorisasjonen, skal ha fått NAV til å utbetale sykepenger til pasienter ved å sende inn erklæringer i en annen leges navn. På den måten skal han ha opprettholdt drift av legekontoret.

En annen stor sak gjelder svindel av sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) for 1,7 millioner kroner. Mannen har både jobbet svart og mottatt stønader fra NAV. Saken er avdekket gjennom A-krim Rogaland.

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.