Menu

Trygdeetaten og Aetat er historie

I dag 1. juli er Trygdeetaten og Aetat lagt ned og den nye arbeids- og velferdsetaten, NAV, er etablert. Den nye etaten skal etablere NAV kontor i den enkelte kommune i Rogaland innen høsten 2009.

Av admin | 01.07.2006 10:35:23

Sosialtjenesten i kommunene og den nye Arbeids- og velferdsetaten vil sammen utgjøre den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

– Vi er helt sikre på at den nye Arbeids- og velferdsforvaltingen vil gjøre oss i stand til å nå målet om å få enda flere mennesker i arbeid eller annen aktivitet ? og færre på stønad. Med alt under ett tak vil vi kunne samordne, effektivisere og modernisere hele tjenestespekteret. På denne måten skal vi gi enda flere mennesker muligheten til et innholdsrikt, aktivt og trygt liv, sier fylkesdirektør Truls Nordahl.

Mandag 3. juli markeres etableringen av Arbeids- og velferdsetaten, og NAV åpnes i Rogaland av fylkesmann Tora Aasland og fylkedirektør Truls Nordahl. Det vil ikke skje dramatiske endringer over natten.

De som er i kontakt med trygdeetaten og Aetat i dag, skal foreløpig forholde seg til de samme kontaktpersonene og kontorer som før.

Av Egil Kr. Solberg | 01.07.2006 kl.10:3