Menu

Trussel om terroraksjon i Norge

PST mottok nylig informasjon med tilknytning til en ekstrem gruppe i Syria som kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge i løpet av få dager. Beredskapsnivået vil derfor økes.

Av admin | 24.07.2014 07:32:58

PST vet ikke hvilket mål det gjelder, hvem som står bak eller hvordan en slik handling er planlagt å gjennomføres.De kan heller ikke utelukke andre mål enn det sentrale Østlandet.

Folk vil primært merke økt beredskap ved at politi har økt tilstedeværelse ved grenseoverganger, innfartsveier, internasjonale flyplasser og togstasjoner. Politiet som patruljerer ved disse områdene vil være bevæpnet.

– Informasjon vi har mottatt er at det dreier seg om en tidsavgrenset periode dette kan skje. Om det dreier seg om fem dager eller ti dager er utydelig for oss, men det vil ikke vare frem til jul, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Av Eirin Marthinussen | 24.07.2014 kl.10:32