Menu

Truet med drap og partering

Beruset av alkohol truet en 32 år gammel mann med å drepe og partere en dørvakt i Haugesund i høsten 2012. Han skulle deretter gjemme liket i krabbeteiner. Det resulterte i en dom på 45 dager.

Av admin | 23.05.2014 14:07:44

Mannen, som nå er bosatt i Lillehammer, var svært kranglete den kvelden og truet flere på livet, inkludert politi. 32-åringen husket ikke noe særlig av hendelsen selv.

Haugaland Tingrett mente at lang behandlingstid av saken måtte telle som formildende omstendigheter og 30 dager av fengselstiden ble gjort betinget.

Av Eirin Marthinussen | 23.05.2014 kl.14:04