Menu

Trues til taushet

Flere tjenestemenn i nødetatene har takket nei til å delta på Frps seminar om nødnettet i dag, grunnen skal være at de ikke våger å uttale seg.

Av admin | 15.11.2012 05:55:43

Det er Frps Bård Hoksrud som forteller til Dagbladet at flere av dem som har avslått har oppgitt press fra overordnede som grunn.

Bak truslene oppfatter enkelte tjenestemenn signaler om at de er ferdige i etaten, dersom de uttaler seg kritisk om nødnettet.

Av Rolf Helge Tveit | 15.11.2012 kl.05:55