Menu

– Tror latskap er årsaken til dårlig oppmøte

Det har vært spesielt stor skepsis til å ta svineinfluensa vaksine i Haugesund kommune. - Folk er late og er ikke bekymret for sykdommen lenger, mener Smittevernoverlege Lars Holst-Larsen i Helse Fonna.

Av admin | 29.12.2009 18:27:09

HØR LYDFIL: TROR LATSKAP ER ÅRSAKEN
Smittevernoverlege Lars Holst-Larsen i Helse Fonna er uenig med forsker Ole Dalhaug.

–  Jeg tror pågangen ville øke igjen om flere ble syke, sier Holst-Larsen.

Naturmedisinske miljøer og skepsis blant helsepersonell kan være årsaken til dårlig oppmøte til vaksinering mot Svineinfluensa. Det mener Ole Dalhaug som nå har avsluttet en doktoravhandling om vaksineskepsis i Haugesund kommune i midten av forrige århundre og han ser likhetstrekk mellom skepsis nå og da.

Smittevernoverlege Lars Holst-Larsen i Helse Fonna er uenig.

– Folk er late og er ikke bekymret for sykdommen lenger, mener Holst-Larsen, som tror pågangen ville øke igjen om flere bli syke.

Av Egil M Solberg | 29.12.2009 kl.18:2