Menu
FOTO: Sveiobladet

Trenger ikke kunnskap

Sveio kommune ba om at de som la inn anbud, måtte ha de nødvendige kvalifikasjonene. Nå viser det seg at det er ulovlig å kreve at entreprenører "vet hva de holder på med".

Av Egil M Solberg | 19.06.2017 19:24:52

Det er Kofa (Klagenemda for offentlige anskaffelser) som har kommet fram til at et kvalifikasjonskrav i anbudskonkurransen til Sveio kommune var ulovlig.

«Kravet er at tilbyder skal ha den tilstrekkelige faglige kompetanse slik at han kan få de nødvendige tillatelser som kreves etter plan og bygningslova», skrev kommunen i anbudet.

Konklusjonen til Kofa er at Sveio kommune dermed har brutt forskriften 17–4 (2) ved å oppstille et ulovlig kvalifikasjonskrav, melder Haugesunds Avis.

Ettersom kvalifikasjonskravet var ulovlig, blir konsekvensen at konkurransen er avlyst, skriver avisa.