Menu

Trenger flere svar for å gi lånetilsagn

Kredittkomiteen i Sparebanken Vest er positiv til lånesøknaden fra Flotmyr Utbygging A/S, men har bedt om nærmere utredning av tre punkter før de kan gi stadionutbyggerne lånetilsagn.

Av admin | 28.02.2007 13:44:11

Skal FU betale skatt for tomteverdien?
Kredittkomiteen har bedt om en avklaring på om Flotmyr Utbygging A/S må betale skatt av tomteverdien ved overdragelsen. Dersom det er tilfelle vil saken få et helt annet utfall. – Jeg har to punkter som jeg må avklare med kommuneadministrasjonen snarest. Det ene er om kommunen gir oss tomten uten at vi må skatte for verdien av den, og den andre saken ønsker jeg foreløpig å holde utenfor media, sier daglig leder Odd Erik Salvesen til Radio Haugaland.

Må kalle inn til ekstraordinært styremøte
I tillegg til de to punktene som må avklares med kommunen, krever kredittkomiteen at styret i FK Haugesund behandler og vedtar et langtidsbudsjett for Nye Haugesund Stadion. – Vi har allerede satt opp et budsjett for driften av arenaen, men trenger altså å få dette styrebehandlet i FKH, sier Salvesen. Han er veldig optimistisk etter at han i ettermiddag fikk vite kredittkomiteens utfall.

Holder alternativ tidsplan hemmelig
– Vi har liten tid i forhold til tidsfristen vi selv har satt, men i bakgrunnen lurer et annet alternativ som gjør at vi kanskje ikke har så dårlig tid allikevel, sier en kryptisk Salvesen, som verken har lov eller vil si noe om hva han sikter til. – Det som er viktig i ettermiddag er at vi har fått en positiv uttalelse fra banken, som vi må jobbe videre med, sier Salvesen.

Av Magnus Berning | 28.02.2007 kl.13:4