Menu

Trenger 4000 fagarbeidere

Næringslivet i Rogaland trenger 4000 fagarbeidere bare i år. Det viser tall fra NAV. Flere store veiprosjekter fører til økt etterspørsel etter anleggsarbeidere.

Av admin | 28.05.2014 06:10:47

Særlig betongarbeidere er mangelvare når Rogalands veier skal rustes opp, skriver Aftenbladet.

Det er størst mangel på fagarbeidere innen bygg og anlegg, fulgt av helse og sosialsektoren, eiendomsdrift, varehandel og industri.

Av Rolf Helge Tveit | 28.05.2014 kl.06:10