Menu
hasj

Tre tatt med stoff

Tre personer ble i natt tatt av politiet i Haugesund og anmeldt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. De tre ble avhørt og sluppet på stedet.

Av admin | 08.05.2015 05:35:11

Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av og bruke narkotika.

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.