Menu

Trapper opp jakt på tyvfiske

Ulovlig fiske i og ved oppdrettsanlegg kan gi fatale konsekvenser for villaksen. Nå tar Fiskeridiretoratet opp jakten på synderne, melder NRK.

Av admin | 31.07.2014 11:41:30

Fiskeridirektoratet har den siste tiden fått stadig flere meldinger om ulovlig fiske i og ved oppdrettsanlegg. Derfor har de nå bestemt seg for å instruere besetningen fartøyet sitt «Munin» om å være særlig på utkikk etter denne formen for lovbrudd.

Etter akvakulturdriftsforskriften er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter av et oppdrettsanlegg, og forbudt å ferdes nærmere enn 20 meter. Konsekvensene av det ulovlige fisket kan være at båtpropeller kommer borti anleggene. Hvis nøtene ryker og fisken rømmer, gir det økt fare for spredning av sykdommer til villaks.

Av Eirin Marthinussen | 31.07.2014 kl.14:41