Menu

Trakk søknad om mobbeombud

Rogaland fylkeskommune har trukket en søknad om pengestøtte til et eget mobbeombud for skolene i Rogaland.

Av admin | 23.05.2014 05:56:42

Fylket søkte først, og fikk ja til statsstøtte, men trakk så søknaden. Elevorganisasjonen i Rogaland reagerer sterkt på beslutningen.

Flere politikere mener at oppgavene til et mobbeombud allerede ivaretas av elev- og lærlingombudet, skriver RA.

Av Rolf Helge Tveit | 23.05.2014 kl.05:56