Menu
domstol konfliktråd

Trakasserte kona sin advokat

En mann fra Karmøy var lite begeistret for advokaten kona valgte når de skulle skilles. Han ble dømt for truende oppførsel i 2016, men anket og fikk medhold. Han er nå dømt til betinget fengsel.

Av admin | 25.08.2017 12:07:49

Mannen på 54 år skal ha både ringt og sent truende meldinger til kona sin advokat fra 2013 til 2016. Han skal ha sent opptil 29 meldinger på en dag på sitt mest aktive.

Da det ble innført besøk og kontaktforbud mot mannen tok det bare en time fra 54-åringen var informert til han sendte neste melding til advokaten.

Haugaland tingrett avsa den 05.09.2016 fellende dom mot mannen, som imidlertid anket dommen. Gulating lagmannsrett opphevet dommen ved kjennelse av 02.11.2016 pga mangelfulle domsgrunner som reiste tvil om lovanvendelsen.

Saken ble deretter fremmet på nytt og 54-åringen ble nå dømt til 15 dager betinget fengsel. Han skal ikke ha hatt kontakt med advokaten siden 2016.