Menu

Trafikkofrenes dag

I dag er det trafikkofrenes dag. Dette blir blant annet markert med kors og lys i Karmsundgata.

Av admin | 07.01.2016 07:30:23

I tillegg til markeringen i Karmsundgata, vil det bli arrangert fakkeltog og minnegudstjeneste.

Kl. 15.00 – 17.00: Lysmarkering/korsmarkering langs Karmsundsgt., med en fakkelboks for hver skadet og et kors for hver drept i 2013.

Kl. 18.15 – 18.50: Fakkeltog til minne om trafikkofrene i distriktet/fylket, i 2013 og tidligere. Fakler blir utdelt før start. Møtested: Rådhusplassen, fra kl. 18.15, fakkeltoget starter kl. 18. 30 og går til Vår Frelsers Kirke.

Kl. 19.00 – 20.00: Minnegudstjeneste i Vår Frelsers Kirke. Alle som ønsker å delta er velkommen.