Menu

Trafikken: Utvikling i riktig retning

Foreløpige tall fra UP viser at antall personer som omkom i trafikken i 2009 er 214. - Dette er det laveste tallet siden 1950-årene. Tar man med antall biler og kjørte km i betraktning, er det en utvikling i riktig retning, sier UP-sjefen.

Av admin | 29.12.2009 14:11:33


Nå ser vi resultatet av en målrettet innsats mot de som utgjør den største faren
i trafikken, sier UP-sjefent Reider Humlegård.

– Det er fylkene Oppland, Vestfold, Rogaland og Nordland som har alle hatt en markert nedgang i antall trafikkdrepte, sier sjef for UP Odd Reidar Humlegård.

– Dette på tross av at trafikken faktisk er nesten10-doblet siden 1950, sier Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet.
 
Foreløpige tall viser at 214 er omkommet i trafikken per 29.12.09, og det antas at antall drepte for hele året vil komme under 220. Det er en nedgang på nesten 14 prosent fra 2008. Foreløpige tall viser at antall hardt skadde trafikken i 2009 vil være i underkant av 1 000 personer når året snart ebber ut.

Trafikksikkerhetsarbeidet er preget av langsiktighet og samarbeid mellom mange aktører, og en nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken er målet for all vårt arbeid, uttaler Humlegård.
 
Ungdomsulykkene utgjør fremdeles en for stor andel av de drepte, men det er en liten nedgang i drepte fram til og med 25 år. Andelen unge som drepes i trafikken viser dog en økning. I 2007 var andelen ung 15 %, i 2009 økte denne til 26 %.
 
Av de 214 drepte i 2009 er 165 menn og 49 kvinner. Særlig er unge gutter overrepresentert i dødsulykkene, sier UP-sjef Humlegård. Vi ser også at unge kvinner som omkommer ofte er ofre, som ofte helt uten skyld blir utsatt for en slik ulykke, melder UP.
 

Av Egil Kr. Solberg | 29.12.2009 kl.14:0