Menu

Trafikken økt med 32 %

Trafikken på vegene i Rogaland har økt med 32% de siste ti årene. Det viser tall vegdirektoratet har utarbeidet for opplysningsrådet for vegtrafikken.

Av admin | 08.07.2006 09:00:51

– Det tyder på at bilen er et naturlig valg til transport, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Tallene kan også sees i sammenheng med at folk i Rogaland er blant de dårligste i landet til å benytte kollektivtransport, skriver NRK Rogaland.

Av Vivian Kyte | 08.07.2006 kl.09:0