Menu

Tortursaken: – De tiltalte glemmer mye

- Det er uheldig at ankebehandlingen i den såkalte tortursaken i Haugesund skjer så sent som et halvt år etter at rettsaken i Haugaland tingrett var på plass. De tiltalte glemmer mye, sier aktor i saken, Bjørn Enoksen Ristesund.

Av admin | 19.01.2010 06:31:19

– Hukommelsens slør legger seg over alle, så en ser jo at en i større grad må hjelpe til. Det er jo alltid ønskelig å ha forklaringen direkte fra vitnet, uten å måtte konfrontere så mye med de politiforklaringene de har gitt i 2008.

I følge Ristesund sier straffeprosessloven at saker med tiltalte under 18 år, skal opp innen 6 uker etter at anken er sendt. Dette lot seg i midlertid ikke gjøre i tortursaken.

Det melder NRK.

Av Sarah Elise Falkeid | 19.01.2010 kl.06:3