Menu

Torstein Dale Sjøtveit slutter i Hydro

Konserndirektør i Norsk Hydro ASA Torstein Dale Sjøtveit, som leder Hydros forretningsområde Aluminium Metall, fratrer sin stilling i Hydro senest 1. september 2008 for å bli konsernsjef i Aker Yards ASA.

Av admin | 03.06.2008 10:59:44

Dale Sjøtveit, 53, er utdannet ingeniør og har hatt en rekke lederstillinger i Hydro siden han begynte i selskapet i 1981. Han har ledet forretningsområdet Aluminium Metall siden april 2006.

Av Egil Kr. Solberg | 03.06.2008 kl.10:5