Menu

Tobakksfri skoletid

Fra 1. juli i år trer lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskoler og videregående skoler i kraft. Det har i de siste årene vært en kraftig økning i snusbruk blant unge.

Av admin | 27.05.2014 14:19:01

Påbudet om tobakksfri skoletid for alle elever til og med videregående skole innebærer at ingen former for tobakk er tillatt å bruke i løpet av skoledagen.

Med den nye lovbestemmelsen blir også skoleelever gitt en rett til et tobakksfritt miljø, en rettighet som hittil har vært forbeholdt arbeidstakere.

E-sigaretter kommer både med og uten nikotininnhold, men er ikke omfattet av bestemmelsen om tobakksfri skoletid fordi e-sigaretter etter loven ikke er et tobakksprodukt. Eier/styrer av et lokale vil imidlertid i kraft av den alminnelige styringsretten kunne forby bruk av e-sigaretter ved den enkelte skole.

Ansatte ved skoler har et særskilt ansvar som rollemodeller. Arbeidsgiver har derfor i medhold av sin styringsrett anledning til å pålegge de ansatte, med visse begrensninger, å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden.

Av Veronica Rona Thomassen | 27.05.2014 kl.14:18