Menu

Toalettet på Bytunet flyttes

Toalettet på Bytunet skal flyttets. Prisen for å flytte toalettene vil være en halv million kroner. Man har per i dag ingen annen plass å sette det , men det vurderes om det skal lagres på Årabrot i en overgangsperiode.

Av admin | 01.02.2007 19:09:26

Kommunen har hatt kontakt med Clear Channel angående flytting av toalettet. Clear Channel ønsker toalettet sentralt plassert pga. behov og fare for hærverk. Toalettet er vurdert plassert flere plasser bl.a nordre parkeringshus ved Skjoldaveien, Roseparken og Haraldshaugen, men det har vist seg vanskelig.

Den rimeligste løsningen vil være å plassere toalettet på Indre kai i forbindelse med opparbeidelse av Indre kai 3. etappe. Utgiftene til flyttingen og oppsettet skal føres på handlingsplan sentrum.

Av Egil Kr. Solberg | 01.02.2007 kl.19:0