Menu
høyhastighetsbane tog

To timer til Oslo

Vestlandsbanen over Haukeli vil tilby en reisetid på kun 2 timer mellom Haugesund til Oslo.

Av Egil M Solberg | 12.07.2016 22:19:19

Høyhastighetsbane vil betjene både person- godstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet.

Toget vil ha 9–10 stopp underveis.

Banen vil også knytte sammen Bergensbanen og Jærbanen/Sørlandsbanen i et samlet nettverk for jernbane her i landet.

Med forgreiningen Telemarkslinken ved Bø/Notodden vil Vestlandsbanen også kobles samen med Grenland, Vestfoldbanen og framtidig ny Sørlandsbane, samt kunne gi en ringbane Oslo–Drammen–Kongsberg–Notodden–Grenland–Vestfold–Drammen–Oslo.