Menu

To millioner i erstatninger

Til tross for dårlig vær i fjor vår er bøndene i Rogaland blant dem som minst erstatning fra staten for tapte avlinger.

Av admin | 08.07.2014 05:49:39

I hele landet ble det utbetalt 80 millioner kroner i slike erstatninger. Under to millioner gikk til bønder i Rogaland, melder NRK.

Våren i fjor var dårlig, men høsten var uvanlig bra, slik at det langt på vei jevnet seg ut, ifølge Bondelaget.