Menu

To bedrifter anmeldt

Onsdag ble 16 virksomheter i sentrum av Haugesund kontrollert av A-krim gruppa. To virksomheter ble anmeldt.

Av Egil M Solberg | 01.09.2016 10:53:05

Det var internasjonale matbutikker, massasjesteder og frisører som ble besøkt.

Kontrollen var samordnet og til sammen sju personer fra politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Kemneren i Haugesund deltok.

– Under slike tverretatlige kontroller ser vi etter bruk av ulovlig arbeidskraft, skatteunndragelse, trygdesvindel, ulovlig opphold og dårlige forhold for arbeidstakerne. Vi ser også etter tegn på prostitusjon, menneskehandel og ulovlig innkvartering, altså om arbeidstakerne både bor og jobber i virksomheten, sier Johs Lægland, felles talsperson for den tverretatlige aksjonen og leder for Arbeidstilsynet i Haugesund, i en pressemelding.

Resultater fra aksjonen:
Det ble utført utlendingskontroll på 43 personer.
2 bedrifter blir anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft.
3 personer arbeidet uten gyldig arbeidstillatelse.
1 person var uten gyldig opphold i Norge.
Det var brudd på arbeidsmiljøloven på minst 5 steder. Tallet kan bli høyere.
Mangelfull føring av personallister.
Manglende internkontrollsystem for helse miljø og sikkerhet.
Manglende arbeidskontrakter.
Noe bruk av ulovlig arbeidskraft.
Mistanke om svart arbeid flere steder.

– Dette er de foreløpige resultatene fra aksjonen. Slike kontroller krever mye etterarbeid i etatene. Det er for tidlig å si hva de endelige resultatene vil vise, sier Lægland i meldingen.