Menu

TINE meierier i streik

Årets tariffoppgjør mellom Norsk Nørings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) endte i streik. Dette innebærer at 21 av TINEs meierier er berørt av konflikten fra i dag.

Av admin | 07.06.2008 10:53:10

Melk, juice, yoghurt og andre ferskvarer leveres til butikkene som vanlig, men produksjonen av ost stoppes.

– Dette er en lovlig streik og vi må forholde oss til gjeldende spilleregler i slike konflikter, sier Stein Aasgaard, konserndirektør i TINE. Vi håper selvfølgelig at konflikten løser seg raskt slik at dette ikke får konsekvenser for forbrukerne. Aasgaard understreker at ved normalt salg har TINE ost på lager til flere ukers forbruk. Konflikten rammer i første rekke våre melkeprodusenter som må finne annen anvendelse for melken som normalt ville gått til osteproduksjon.

Konflikten går på at NNN krever tariffesting av den tjenestepensjonsordningen som allerede gjelder i TINE. LA mener pensjonsordningen er et forhold som i dag ivaretas på en god måte internt i selskapet, og ikke skal være et forhold for arbeidstaker- og arbeidsgiverforeningene.

Av Egil M Solberg | 07.06.2008 kl.10:5