Menu
domstol

Tiltalt for å fyre opp bål

Han fikk 8.000 kroner i bot etter å ha satt fyr på diverse avfall, men nektet å akseptere boten. Nå skal saken opp i Sunnhordland tingrett.

Av Egil M Solberg | 28.09.2017 10:54:15

Påtalemakten mener at brenningen er brudd på forurensningsloven.

Det var lørdag 13. august at mannen fikk besøk av politiet i hagen. Da holdt han på med å brenne en kjøkkeninnredning og et teppe på bål, melder bladet Sunnhordland (ABO).

FAKTA:
Brenning av produksjonsavfall er ikke tillate. Slikt avfall skal leveres til godkjent deponi.

Små mengder hageavfall kan brennes, men må ikke inneholde forbruksavfall, plast o.l. Utenom perioden 15.09.-15.04. må en søke brannsjefen om løyve.

Bråtebrenning og «kaffibål» i skog og utmark er kun tillate i perioden 15.09. til 15.04. All brenning i mørke er ulovlig.

Det skal også søkes til brannsjefen om å få brenne sankthansbål.