Menu
Senest i august 2016 omkom rundt 300 da de brant inne i Suldal. FOTO: Kjell Bua

Tilsyn med svinehold

I perioden september oktober vil lokale etater på Haugalandet gjennomføre en tilsynskampanje med svinehold. Bakgrunnen er flere tragedier med branner hvor svin har mistet livet.

Av Egil M Solberg | 29.09.2017 08:36:50

Senest i august 2016 omkom rundt 300 da de brant inne.

Dyrehold med svin er en av de driftsformene med dyr som er aller mest utsatt for brann. I perioden 2006 – 2010 døde gjennomsnittlig 1600 griser hvert år som følge av brann.

I 70 % av tilfellene var brannene forårsaket av feil ved det elektriske anlegget, eller feil bruk av et fungerende elektrisk anlegg.

Både Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Det lokale eltilsyn (Haugaland Kraft) og brannvesenene på Haugalandet er med på tilsynskampanjen.