Menu

Tilsyn hos spisesteder i sommer

500 spisesteder vil bli kontrollert i sommer da Arbeidstilsynet kommer på besøk. I fjor ble det avdekket flere grove brudd på reglene om arbeidstid og overtidsbetaling.

Av admin | 22.06.2016 14:00:46

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2015 1996 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen over hele landet. Av disse var 648 tilsyn i overnattingsbransjen og 1348 tilsyn i serveringsbransjen.

Mangelfulle arbeidsavtaler, uforsvarlig lange vakter og brudd på reglene om overtidsbetaling er blant de vesentligste funnene i tilsynene.