Menu

Tillitsvalgte raser mot kommunen

Tillitsvalgte for kommunalt ansatte i Haugesund reagerer kraftig på at kommunen vil bruke 700.000 kroner på å lønne direktør for Filmfestivalen.

Av admin | 14.05.2014 07:58:21

Slik pengebruk kombinert med at det samtidig skal kuttes 63 årsverk og spares på alle andre områder blir helt feil, mener de.

-Dette oppleves som umoralsk og ansvarsløst raser de hovedtillitsvalgte i dagens Haugesunds Avis.

Ordfører Petter Steen frykter byen vil miste Filmfestivalen om de ikke betaler direktørlønna.

Av Rolf Helge Tveit | 14.05.2014 kl.07:56