Menu
Tysvær kommune

Tilbyr gratis advokathjelp

Tysvær kommune tilbyr gratis juridisk rådgivning til innbyggerne hver tredje onsdag fra kl. 16.00 - 18.00 i Tysvær rådhus. Det er seat av 30 minutter per konsultasjon

Av Eirin Marthinussen | 23.09.2016 12:17:06

Første ledige time er onsdag 28.09.2016

Ordningen gjelder alle typer juridiske spørsmål, bortsett fra straffesaker, og saker knyttet til selvstendig næringsdrivende sin egen virksomhet.

Det blir benyttet privatpraktiserende advokater.

Ta kontakt med Servicetorget for timebestilling, på tlf: 52757008 / 04, eller send e-post tilservicetorg@tysver.kommune.no