Menu

Tidenes beste Eidesvik-resultat

Driftsinntektene for 2006 i Eidesvik Offshore ASA var kr 856,0 mill. mot kr 668,9 mill. i samme periode i fjor. Dette utgjør en økning på 28%.

Av admin | 27.02.2007 14:30:59

I driftsinntektene for 2006 inngår gevinst ved salg av skipene ?Viking Queen? og ?Viking Troll? med totalt kr 102,6 mill. Dersom en holder gevinster utenfor er omsetningsøkningen på 13%.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 2006 er på kr 428,1 mill inklusiv salgsgevinstene på kr. 102,6 mill mot kr. 296,7 mill i 2005.

Resultat etter skatt for 2006 er på kr 296,4 mill. mot kr 138,8 mill i 2005. Resultatet inkluderer urealisert valutagevinst på kr 60,4 mill.

– Omsetningsmessig og resultatmessig ligger vi godt over 2005, som fram til da var vårt beste år noen sinne, uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling i en pressemelding.

Driftsinntektene for 4. kvartal var kr 299,2 mill (inklusiv salgsgevinstene på kr. 102,6 mill) mot kr 176,1 mill i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var kr 176,8 mill mot fjorårets 69,4 mill kr. Resultatet etter skatt for årets siste kvartal endte på kr 169,9 mill (inklusiv salgsgevinster på kr. 102,6 mill og urealisert valutagevinst på kr 60,4 mill) mot kr 21,5 i 4. kvartal 2005.

Eidesvik Offshore ASA har i løpet av 4. kvartal kjøpt ut minoritetseierne i Eidesvik MPSV AS. Dette selskapet eier skipene «Viking Avant» og «Viking Poseidon». Lokale eiere i Sunnhordland hadde tidligere en eierandel på 37,7% i disse skipene. «Viking Poseidon» skal i løpet av sommeren bygges om til seismikkskip og skal deretter inn på en 8 års kontrakt med CGG Veritas. I tillegg skal Eidesvik levere et nybygg våren 2007 til CGG Veritas for en 8 års kontrakt.

Av Egil Kr. Solberg | 27.02.2007 kl.18:1