Menu
Sankthans bål

Tid for Sankthans bål

Husk å varsle brannvesenet i god tid før du fyrer opp Sankthans bålet. I Haugesund er det varslet bål både denne helgen og neste helg, men også gjennom uken, samt på Sankthans aften.

Av Egil M Solberg | 18.06.2015 20:45:38

– Vi må inspisere bålet, området og slukkeresurser før det gis tillatelse. Det er i utgangspunktet totalforbud fra å gjøre opp ild i Haugesund, opplyser branninspektør Håkon Magnus Rønnestad fra Haugesund brannvesen.

Du må også passe på at du ikke kaster søppel, last, eller annet som kan skape giftige gasser på bålet.

– Plastikk og rask vil vi ikke ha på bålet. Impregnert materiale skal heller ikke brennes. Det du skal bruke er rent trevirke. Paller og grener fra hagen er godt materiale, sier Rønnestad.