Menu
Eramet Norway i Sauda

Tester gassmotor i Sauda

Gjennom et pilotprosjekt med nærmere 12 millioner Enovakroner i støtte skal Eramet teste ut gassmotorer som skal omdanne CO-gassen til strøm og varme.

Av Egil M Solberg | 08.07.2017 16:15:59

– Nå kan det snart bli slutt på flammen på taket hos Eramet Norway i Sauda, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp)

Dersom piloten blir en suksess, vil potensialet i en fullskalaløsning være 100 GWh elektrisk energi, samt 200 GWh termisk energi for industriell utvikling både for Eramet Norway og potensielle nyetableringer.

Den samlede tilgangen av ny energi vil da kunne bli 300 GWh som tilsvarer energiforbruket i om lag 15 000 boliger.

– Et vellykket prosjekt vil også kunne bidra med teknologiske løsninger som gir en grønnere utvikling for hele smelteverksindustrien, understreker Halleland.

Eramet Norway er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer som er en viktig bestanddel i fremstilling av høykvalitets stål. Selskapet har et årlig kraftforbruk på ca 2 TWh.

– Dette er et godt miljøprosjekt. Denne piloten kan gi stor effekt i redusert utslipp og betydelig bedre utnyttelse av energien, avslutter Halleland.