Menu

Terra-saken ga underskudd i Haugesund

Terra-skandalen ga Haugesund kommune et solid underskudd i fjor. Likevel blir ikke utgiftene til finansskandalen så høye som fryktet. Det revisorgodkjente regnskapet viser et netto driftsresultat på minus 38,7 millioner, skriver havis.no.

Av admin | 12.06.2008 07:06:14

Det er drøyt 50 millioner dårligere enn året før.

Jo Inge Hagland, kommunens økonomisjef som nå er konstituert som kommunaldirektør, sier til havis.no at Terra-saken er den åpenbare grunnen til underskuddet.

Kommunen har tapt over 130 millioner kroner på Terra-skandalen. Mesteparten, 95,8 millioner kroner, er avskrevet på driftsregnskapet for i fjor.

Driften av kommunens virksomhet isolert sett gikk bra i fjor, over 70 millioner bedre enn budsjettert. Dermed er mesteparten av Terra-tapet dekket inn budsjettmessig allerede.

De siste 23,3 udekkede millionene blir tatt inn på årets budsjett. Det blir gjort ved å redusere pensjonsavsetninger og overføringer fra drifts- til investeringsbudsjett.

Resten av Terra-tapet på 37 millioner kroner, skal avskrives i regnskapene for 2009 og 2010.

Publisert av Helge Bro Matland | 12.06.2008 kl.07:0