Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Rådmannen i Haugesund er fornøyd med at domstolene, nå ved lagmannsretten enstemmige dom, slår fast at ansvaret for de feilslåtte plasseringene ligger hos Terra. FOTO: Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune. BILDE AV: E Solberg

Terra må betale kommunene

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen fra Oslo tingrett i søksmålet mellom Haugesund kommunene og forsikringsselskapet til Terra - ACE.

Av Egil M Solberg | 22.04.2016 09:49:22

Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra forsikringsselskapet ACE – European Group Limited i saken mot Haugesund kommune.

Dommen innebærer at ACE må betale over 76 millioner kroner til kommunene. For Haugesund kommune vil dette utgjøre ca. 10,5 millioner kroner.

Borgarting Lagmannsretten legger i dommen til grunn at Terra var erstatningsansvarlig for sin uaktsomme rådgivning overfor Haugesund og de andre kommunene.

I spørsmålet om kommunenes krav var dekket under en eller to poliser, kom retten til samme resultat som tingretten. Kommunenes krav er kun dekket under polisen for 2007/2008.

Lagmannsrettens dom er enstemmig.

Dommen innebærer at ACE må betale 50 millioner kroner i tillegg til forsinkelsesrenter, som utgjør 26,35 millioner kroner.

Rådmannen i Haugesund er fornøyd med at domstolene, nå ved lagmannsretten enstemmige dom, slår fast at ansvaret for de feilslåtte plasseringene ligger hos Terra.

Dette opplyser kommunen på sine nettsider i dag.