Menu

Teatersjefen ser lyst på fremtiden

Teatersjef Birgit Amalie Nilssen er godt fornøyd med møte i kirke- og kulturdepartementet i går ettermiddag. Nå ser hun lyst på fremtiden.

Av admin | 27.02.2007 11:35:05

– Jeg fikk følelsen av at det ikke er usannsynlig at det kulturløftet som skal komme kan komme oss til gode. Vi har sagt at hvis vi skal opprettholde den aktiviteten vi har i dag og aller helst utvide det enda mer, så må det mer penger til. Nå er vi for mye basert på dugnadsvirksomhet og jeg håper departementet ser dette og sender noen ekstra penger vår vei, sier Nilssen. Om Haugesund Teater får de 5,2 millionene ekstra blir avgjort ved Stortingets neste budsjettbehandling til høsten.

Av Magnus Berning | 27.02.2007 kl.11:3