Menu
Foto: Statens Naturoppsyn

Tatt av snøskred

54 reinsdyr er funnet døde etter et snøskred i Suldal. Funnet ble gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i sist uke.

Av Egil M Solberg | 10.07.2017 15:54:16

Det var onsdag i sist uke at personell fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Setesdal-Ryfylke villreinlag var ute på kalvetelling.

I søket etter radiomerket simle ved Vassdalseggi i Suldal, ble det funnet flere titalls døde villrein, skriver Statens Naturoppsyn i en pressemelding.

Raset har trolig gått tilbake i mars måned, signal fra en satelittsender på et av dyrene opphørte da.