Menu
strøm

Tapte millioner på Nina

Konsernet Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) fikk et resultat 17 millioner kroner lavere første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ekstremværet "Nina" må ta noe av skylden for det.

Av Egil M Solberg | 31.08.2015 19:01:06

Konsernet Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) oppnådde et resultat første halvår 2015 på 35,9 mill.kr.

Reduksjonen skyldes i hovedsak lave priser på kraft, men kostnader knyttet til manglende levering av kraft på nettvirksomheten er også betydelig.

Stormen “Nina” samt utfall i sentralnettet som følge av strømbrudd grunnet lynnedslag påførte selskapet betydelige tap.

I tillegg er driftskostnadene preget av kostnader knyttet til omorganisering.