Menu
elbil tesla

Taper penger på elbiler

Norske bomselskaper får ikke erstattet økonomiske tap, fordi elbiler er fritatt for bompenger. Det gjøres klart i et brev fra Samferdselsdepartementet.

Av admin | 23.03.2015 00:37:33

Det er et bomselskap i Sør fylket som har krevd slik kompensasjon.

I brevet skriver departementet at et bomselskap ikke har noen juridisk rett til å kreve kompensasjon for tapte inntekter som følge av elbilfritaket.