Menu

Taper fortsatt inntekter etter ulykken

Mens ledelsen ved Haugesund Lufthavn Karmøy kan juble over 9000 flere passasjerer i januar i forhold til samme periode i fjor, har Stord Lufthavn tapt inntekter etter flyulykken i fjor høst.

Av admin | 15.02.2007 13:46:59

Sunnhordland Lufthavn A/S hadde i 2006 et positivt årsresultat på 276.304 kroner. Til sammenligning var overskuddet i 2005 på 917.132 kroner. Nå jobbes det aktivt for å få økt frekvensen på Osloruta til Coast Air. I tillegg jobbes det med å få i gang charterflyginger over lufthavnen. Ansatte i lufthamnselskapet er fremdeles permitterte og driften er sterkt redusert. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust sier til avisa Sunnhordland at han likevel har tro på framtiden og at de jobber for at aktiviteten i de kommande månedene skal vokse. – Vi har også et sterkt håp om at staten nå skal bidra med økonomisk støtte til lufthavnen, sier Myklebust.

Av Magnus Berning | 15.02.2007 kl.13:4