Menu

T-forbindelsen enda dyrere

Nye kostnadsoverslag viser at T- forbindelsen mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær blir 20-25 millioner kroner dyrere enn tidligere antatt. Den endelige prisen er nå på 1,2 milliarder kroner.

Av admin | 22.02.2007 07:03:09

Blant årsakene til prisstigningen er en standardheving på tunnelene og høyere pris på betong. Utbyggingsplanene skal nå kvalitetssikres av Vegdirektoratet før saken kommer opp for Stortinget, melder NRK.

22.02.2007 kl.07:0