Menu

Sykepleierforbund tapte i Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda har i dag gitt NHO Service fullt medhold i tvisten om overenskomst med Norsk Sykepleierforbund. Rikslønnsnemnda konstaterer at det ikke er grunnlag for NSFs påstand om sosial dumping.

Av admin | 11.05.2010 15:18:26

Krav om at private bedrifter, som leverer tjenester til offentlig sektor, skal følge det offentliges tariffavtaler, ble fullstendig avvist.

Rikslønnsnemndas behandling er en følge av streiken som NSF iverksatte i januar. Streiken var rettet mot medlemsbedrifter i NHO Service som tilbyr pleie og omsorg.

NSF får dermed samme Hovedavtale og tariffavtale som NHO Service allerede har med Fagforbundet i LO.
 
I tillegg gis en minstelønnssats for sykepleiere på 290.000 som vil gjelde for NSFs og Fagforbundets medlemmer i pleie- og omsorgsbedriftene. Dette er det samme som NHO Service tilbød før streiken.

Av Egil M Solberg | 11.05.2010 kl.15:16