Menu
Bent Høie (H)

Sykehus-kutt på Stord og i Odda

Helseminister Bent Høie mener at sykehuset på Stord og i Odda er for små til å drive med akuttkirurgi hele døgnet.

Av Egil M Solberg | 20.11.2015 15:23:51

– Å fortsette som nå, betyr i realiteten en seigpining gjennom mange vanskelige prosesser der kvaliteten vil lide underveis, sier helseministeren.

For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere.

For de sykehusene som ikke klarer å oppfylle pasientgrunnlaget for akuttkirurgi, foreslår helseministeren at de kan drive kun med anestesi og indremedisin. Kirurgiske inngrep kan planlegges på dagtid, men vil altså ikke ha en akuttfunksjon.