Menu

Sykefraværet blant gravide redusert

I løpet av et år er sykefraværet blant gravide i kommunale barnehager i Karmøy redusert med 2, 7 prosent, skriver Haugesunds Avis. Årsakene skal være holdninger og god tilrettelegging som følge av prosjektet ” Friske gravide i arbeid lengst mulig”.

Av admin | 21.05.2010 09:14:04

– Vårt mål har vært å øke arbeidsnærværet blant de gravide og ikke fokusere på sykefraværet. Samtidig er det all grunn til å tro at kompetansehevingen prosjektet har tilført barnehagene har bidratt til den markante nedgangen, sier kommunejordmor Guri Opedal.

Det startet i 2006 med et prosjekt for å øke arbeidsnærværet for gravide i hjemmetjenesten. Dette var så vellykket at ?Friske gravide lengst mulig i arbeid? ble utvidet til å gjelde hele helse- og sosialetaten. I fjor var det barnehagesektoren sin tur.

Publisert av Lisa Lien | 21.05.2010 kl.09:12