Menu

Svindlet for nær 9 millioner

42 personer ble anmeldt for trygdesvindel i Rogaland fra januar til april i år. Til sammen var det snakk om 8,8 millioner kroner, ifølge NAV. Det samlede beløpet nasjonalt var på over 118 millioner.

Av admin | 10.06.2015 05:08:15

De mørke tallene er imidlertid langt høyere. Vi svindler trygd for over 6 milliarder i året ifølge PROBA samfunnsanalyse.

De har kartlagt omfanget av svindelen, og forsøkt å finne ut hvilke metoder som ble brukt for å tilegne seg folketrygdpenger man ikke hadde rett på.

Kartleggingen omfattet dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad.